Sidste nyt – Corona

Kære Forældre, dette er vigtig information fra Aarhus kommune.

COVID-19:
Jeres barn må ikke møde op hvis:
Jeres barn skal straks hentes hjem og må ikke møde i sit dagtilbud, skole eller fritidsklub, hvis det har været tæt på en anden som er smittet med COVID-19.
Den smittede kan være en fra familien/en som barnet bor sammen med – eller ved kram eller hoste fra en smittet. Det kan også være ved tæt ansigt-til ansigt-kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en person som er smittet.
Barnet må heller ikke møde op i dagtilbuddet, skolen eller fritidsklubben hvis det har symptomer på COVID-19 og der er mistanke om sygdom. Ved symptomer skal barnet straks hentes hjem.
Jeres barn skal blive hjemme indtil:
Hvis der er mistanke om, at dit barn er smittet med Covid-19 og I har fået foretaget en test, må barnet først møde op, når resultatet af testen foreligger under forudsætning af, at resultatet er negativt. Er resultatet positivt skal barnet blive hjemme i 7 dage, hvis ikke der er symptomer. Får barnet symptomer, må det først møde op 48 timer efter symptomfrihed.
Hvis jeres barn er under 12 år og ikke har symptomer og I ikke ønsker at lade barnet teste, skal barnet blive hjemme i syv dage og fortsat være symptomfri, før det må møde ind igen.
Er der smittede i hjemmet, må barnet først komme i dagtilbud, skole eller FU, når alle i familien har været symptomfri i 48 timer.

Kære forældre

Det er vigtigt at vi i denne omskiftelige tid passer godt på hinanden – så derfor skal vi følge sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er også vigtigt, at vi i dagligdagen skaber en verden for børnene der er forudsigelig, selv om så meget er usikkert – så derfor vil dagligdagen her i Solhjem, være meget i den samme rytme, hvori retningslinjerne vil blive flettet ind. I som forældre vil blive bedt om at have forståelse for ændringer i aflevering og hentning og i at følger de forskellige forholdsregler, der er her i Solhjem.

Venlig hilsen
Martin Gitt
Leder

Forældre kan orientere sig på https://www.aarhus.dk/corona/skoler-dagtilbud-og-fritidstilbud-er-lukket-fra-mandag-morgen/