Sammenhængende børneliv

Solhjem og Rudolf Steinerskolen har i de sidste par år etableret et konkret samarbejde ud fra denne arbejdstitel – “Et sammenhængende børneliv 0 – 18 år”. Som et resultat heraf er der udarbejdet en fælles folder, som kan findes i folderkasser ude ved vejen og som i øvrigt kan deles ud.

Formålet med samarbejdet mellem Strandvejens huse og afdelinger er i øvrigt, at vi arbejder med fælles bevidsthed om pædagogikken fra vuggestue til 3. videregående (12. klasse) og dermed skaber større sammenhæng mellem skole og daginstitution.

Dette bliver meget konkret, når vi deltager i hinandens hverdag. Det kan være de ældste elever fra skolen, der afvikler en del af deres undervisning i friluftsliv sammen med børnehavens skovgruppe, eller de ældste børn i børnehaven der besøger skolen, ser teater, og smager på honningen ude ved skolens bistader.

Et andet formål med samarbejdet er selvfølgelig at forældrene i Solhjems vuggestue og børnehave får mere information om og bedre kendskab til skolen og omvendt.

Medarbejderne lærer hinanden og hinandens arbejdsintentioner bedre at kende. Der skabes bevidsthed om, hvordan man forbereder de mindste børn til det kommende skoleliv, og lærerne på skolen ved hvordan dette arbejde foregår på Solhjem.

Vi har holdt 3 fælles møder det sidste år og oplever at den fælles interesse og bevidsthed i sig selv er frugtbart for udviklingen af begge institutioner / virksomheder.

Onsdag d.24. maj 2017 holdt vi vores første store fælles Strandvejsdag for alle børn i Solhjem, skolens elever og alle ansatte.
Strandvejen summede af liv fra kl. 9 – 12.30, og alle var i gang. Der blev pudset og malet, snittet og spillet, bagt og bygget. Og denne majdag viste sig fra sin bedste side – med en lille brise og masser af sol. De store hjalp de små, og der blev skabt nye relationer blandt både børn og voksne.