Efterligning

Barnet lærer verden at kende gennem efterligning af sine omgivelser. Derfor lægger vi vægt på, at vi voksne gennem vores handlinger og omgang med hinanden er efterligningsværdige for børnene. Vi tilstræber hver dag at omgive børnene med en hjertelig, imødekommende og respektfuld atmosfære, som de kan lade sig nære af.
Når vi arbejder med dagligdagens praktiske gøremål giver vi ligeledes børnene inspiration, som de kan tage med i deres lege.

Legen
I den frie leg har børnene rig mulighed for at lege uforstyrret. De voksne blander sig så lidt som muligt i børnenes lege, for her er det børnenes egen fantasi og skaberkraft der skal råde.

Vi prioriterer legen højt og ser det som vores fornemste opgave at skabe rammerne for den gode leg. Her kan børnenes naturlige lyst til efterligning udfolde sig. Legen er et ufarligt sted at gå på opdagelse og udforske sig selv og andre; her bliver livet bearbejdet. At øve sin krop er også at øve sin tænkning. Når barnet arbejder med sin motorik, både den fine og den grove, øver de også hjernen.