Rytme

I de første 7 år af sit liv gennemgår barnet en vældig udvikling. Vi understøtter denne udvikling gennem genkendelige og tilbagevendende rytmer, som giver barnet tryghed og ro til dets udviklingsarbejde. Derfor har vi en fast rytme i vores dagligdag, igennem ugens aktiviteter samt i årsløbet gennem vores tilbagevendende årstidsfester.

Dagens rytme
Hverdagen i Solhjem veksler mellem den frie leg og de samlende aktiviteter. På denne måde skaber vi forudsigelighed i barnets dag og understøtter dets behov for både at suge indtryk til sig og have tid til at fordøje og integrere dem i sig selv.
Hvordan dagsrytmen formes helt konkret i vuggestuen, børnehaven, den integrerede gruppe samt i skovgruppen, kan du læse mere om under de enkelte afdelinger.

Ugens rytme
For vores børnehavebørn er ugens løb genkendelig gennem faste aktiviteter og bestemte måltider på de forskellige ugedage. Hver børnegruppe udvikler sin egen ugerytme. For vores vuggestuebørn lægger vi vægt på, at dagene ligner hinanden og har samme struktur for at skabe tryghed for det helt lille barn.

Årets rytme
Læs om vores fejring af årstiderne her.