Arbejdsmiljøcertifikat
Arbejdsmiljøredegørelse: (bekendtgørelse 1193 paragraf 26)
“vi er arb.miljø certifiseret – hvis nogen ønsker at se redegørelse, henvend jer til ledelsen
Certifikat 2021-2024