Indmeldelse i Solhjem

Vi optager børn i alderen 1 – 6 år.

I Solhjem flyttes børnene fra vuggestue til børnehave, når de er 3 år og 1 måned. I vores integrerede gruppe Vildrosen bliver børnene dog i hele deres tid i Solhjem.

Optagelseskrav

Principperne for optagelse i Solhjem er beskrevet i vores vedtægter:

Optagelse af børn i institutionen sker efter opskrivning på venteliste. Der er ingen særlige optagelseskrav. Vuggestuebørn er garanteret plads i børnehaven. Plads til søskendebørn prioriteres samt hensyn til de enkelte børnegruppers sammensætning.

Venteliste

Hvis man ønsker at få sit barn på venteliste, kan man sende en mail med barnets navn samt ønsket startdato til post@solhjem-aarhus.dk.

Solhjems bestyrelse har november 2022 vedtaget at:

  • Ventelistegebyr: Det koster 200 kr. at få sit barn på venteliste. Årlig fornyelse af plads på ventelisten koster 100 kr. (betales august/ september hvert år)
  • Reservation/ forudbetaling: Har man fået en plads til sit barn i Solhjem betales første måneds takst i forbindelse med indmeldelsen. Beløbet kan tilbagebetales ved afmelding senest 2 måneder før opstart.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske til d. 1. eller 15. i en måned. Ønsker du at udmelde dit barn, send da en mail til: post@solhjem-aarhus.dk

Udmeldelse af kommende skolebørn sker automatisk, og man skal som forældre ikke selv gøre noget.

Informationsmøder

Det er muligt at besøge Solhjem, høre om vores afdelinger og få en rundvisning. Mødet starter kl. 16-17 med mødested ved lågen til børnehaven Strandvejen 96.
Der er plads til 30 deltagere pr gang og tilmelding er nødvendigt.

Vi har ikke mulighed for at tilbyde individuelle besøg.

Onsdag d.13. september kl.16-17

Torsdag d.25. januar kl.16-17

Torsdag d.23. maj kl. 16-17