Informationsmøder

Indmeldelse og informationsmøde
I Solhjem optager vi børn i alderen 1 – 6 år.
I Solhjem flyttes børnene fra vuggestue til børnehave, når de er 3 år og 1 måned. I vores integrerede gruppe Vildrosen bliver børnene dog i hele deres tid i Solhjem.
Alle vuggestuebørn i Solhjem er garanteret en plads i børnehaven.
Vi har egen indmeldelse af børn efter opskrivning på vores venteliste. Opskrivning på venteliste kan kun ske efter deltagelse i informationsmøde og fra juni 2022 vil vi som noget nyt, opkræve et ventelistegebyr på 200 kr. årligt. Informationsmøderne afholdes 2-3 gange om året. På mødet vil vi fortælle om vores institution og invitere på rundvisning.
På hvert møde er der på nuværende tidspunkt max. 15 deltagere.
Tilmelding til de enkelte møder findes her på siden. Af hensyn til antal pladser på det enkelte møde vil vi gerne vide, hvor mange I deltager.
Vi mødes indenfor lågen ved nr. 96 og mødet starter præcist, så kom i god tid.
Vi glæder os til at hilse på jer.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske til d. 1. eller 15. i en måned. Ønsker du at udmelde dit barn, send da en mail til: post@solhjem-aarhus.dk
Udmeldelse af kommende skolebørn sker automatisk, og man skal som forældre ikke selv gøre noget.

Tilmelding

Tilmelding til informationsmøder

Der er endnu ikke fastsat dato for næste informationsmøde.