Indmeldelse i Solhjem

Vi optager børn i alderen 1 – 6 år.

I Solhjem flyttes børnene fra vuggestue til børnehave måneden efter de er fyldt 3 år. I vores integrerede gruppe Vildrosen bliver børnene dog i hele deres tid i Solhjem.

Optagelseskrav

Principperne for optagelse i Solhjem er beskrevet i vores vedtægter:

Optagelse af børn i institutionen sker efter opskrivning på venteliste. Der er ingen særlige optagelseskrav. Vuggestuebørn er garanteret plads i børnehaven. Plads til søskendebørn og medarbejderes børn prioriteres samt hensyn til de enkelte børnegruppers sammensætning.

Hvert efterår fordeler vi de ledige pladser for det kommende år. Pladserne fordeles efter anciennitet på ventelisten.

Venteliste

Hvis man ønsker at få sit barn på venteliste, kan man sende en mail med barnets navn samt ønsket startdato til post@solhjem-aarhus.dk.

Alle vuggestue- og børnehavepladser er optaget frem til august 2025. Herefter tilbydes de ledige pladser efter anciennitet på venteliste.

Solhjems bestyrelse har november 2022 vedtaget at:

  • Ventelistegebyr: Det koster 200 kr. at få sit barn på venteliste. Årlig fornyelse af plads på ventelisten koster 100 kr. (betales august/ september hvert år)
  • Reservation/ forudbetaling: Har man fået en plads til sit barn i Solhjem betales et depositum på 3.000 kr. i forbindelse med indmeldelsen. Depositum modregnes i den første forældreopkrævning. Depositum kan tilbagebetales ved afmelding senest 2 måneder før opstart.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske med 2 måneders varsel til d. 1. eller 15. i en måned. Ønsker du at udmelde dit barn, send da en mail til: post@solhjem-aarhus.dk

Forældre til kommende skolebørn modtager i løbet af foråret et link til udmeldelse.

Informationsmøder

Det er muligt at besøge Solhjem, høre om vores afdelinger og få en rundvisning. Mødet starter kl. 16-17 med mødested ved lågen til børnehaven Strandvejen 96.
Der er plads til 30 deltagere pr gang og tilmelding er nødvendigt.

Vi har ikke mulighed for at tilbyde individuelle besøg.

Torsdag d.25. januar kl.16-17

Torsdag d.23. maj kl. 16-17