Indmeldelse i Solhjem

Indmeldelse i Solhjem
Vi optager vi børn i alderen 1 – 6 år.
I Solhjem flyttes børnene fra vuggestue til børnehave, når de er 3 år og 1 måned. I vores integrerede gruppe Vildrosen bliver børnene dog i hele deres tid i Solhjem.
Alle vuggestuebørn i Solhjem er garanteret en plads i børnehaven.
Vi har egen indmeldelse af børn efter opskrivning på vores venteliste.

Det koster 200 kr. at få sit barn skrevet på ventelisten. Opskrivning sker ved henvendelse på post@solhjem-aarhus.dk. Oplys barnets navn og ønsket startdato.

Udmeldelse
Udmeldelse kan ske til d. 1. eller 15. i en måned. Ønsker du at udmelde dit barn, send da en mail til: post@solhjem-aarhus.dk

Udmeldelse af kommende skolebørn sker automatisk, og man skal som forældre ikke selv gøre noget.

Informationsmøder

Det er muligt at besøge Solhjem, høre om vores afdelinger og få en rundvisning følgende dage.
Torsdag d.3. november 2022 eller tirsdag d.14. marts 2023. Begge dage kl. 16-17 med mødested ved lågen til børnehaven Strandvejen 96.
Der er plads til 30 deltagere pr gang og tilmelding er nødvendigt.
Vi opfordrer til at man kommer én person pr. familie.

Torsdag d. 3.nov. kl. 16-17

Tirsdag d. 14.mar. kl. 16-17