Lovpligtig information

Forældretilfredsheds-undersøgelsen 2017
I samarbejde med Århus kommune er der udarbejdet en tilfredsheds-undersøgelse blandt forældrene i Solhjem.
Klik på linket her for at læse den: Forældretilfredshed 2017

Solhjems læreplaner kan læses ved at klikke på nedenstående links:
Vuggestuens styrkede pædagogiske læreplan
Børnehavens styrkede pædagogiske læreplan

Solhjems børnemiljøvurdering kan læses ved at klikke på dette link: Børnemiljøvurdering 2017

KIDS rappport 2021

Solhjems lokale udviklingsplan (LUP) 2017 kan læses ved at klikke på dette link: Solhjems udviklingsplan 2017

Arbejdsmiljøcertifikat
Certifikat 2021-2024