Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling blandt Solhjems medlemmer.  Bestyrelsen har i samarbejde med den daglige leder ansvaret for Solhjems økonomi og for den overordnede drift af Solhjem.

Medlemmer

Ulrik Høj Johnsen – Formand
– far til Orson i Morgenfruen
Mobil: 25 56 69 36 – Mail: ulrik.johnsen@moesmus.dk

Clara Løvegod – Kasserer
– mor til Oliver i vuggestuen
Mobil: 30 50 19 72 – Mail: claraloevegod@yahoo.dk

Emil Kristoffersen
– far til Leonora i vuggestuen
Mobil: 29 27 13 06 – Mail: emilkrist@gmail.com

Peter Fønss
– tidligere forælder i Solhjem
Mobil: 26 82 19 36 – Mail: p_fonss@yahoo.com

Birgitte Svejstrup
– tidligere forælder i Solhjem
Tlf: 22 79 55 88 –  mail: svejstrup@yahoo.com

Suppleanter:

Helene Holbeck Kannegaard
– mor til Nour på Smørblomst
Tlf: 24 23 83 20 – mail: heleneholkan@gmail.com

Ane Schack Fønss Bach
– mor til Alfred på Smørblomst
Tlf: 51 74 94 48 – mail:ane@garderobeapp.com

I møderne deltager i øvrigt:
Thyge Madsen – Leder af Solhjem
Lærke Lundorff – medarbejderrepræsentant