Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling blandt Solhjems medlemmer.  Bestyrelsen har i samarbejde med den daglige leder ansvaret for Solhjems økonomi og for den overordnede drift af Solhjem.

Medlemmer

Formand
Biko Martin
biko_martin@hotmail.com
Tidligere forælder i Solhjem

Næstformand
Johanne Dahl-Hansen
johanne@psykologjohanne.dk
Forælder på Klokkeblomst

Medlemmer
Mie Wiklund
miewiklund@gmail.com
Forælder på Morgenfruen

Suppleanter
Olga Goija
olgagoija@gmail.com
Forælder på Solsikken og i vuggestuen

Ann Manggaard
annmanggard@gmail.com
Forælder på Vildrosen

I møderne deltager i øvrigt
Leder
Martin
Souschef
Kirsten
Medarbejder repræsentant
Maria (pædagog på Smørblomsten)