Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling blandt Solhjems medlemmer.  Bestyrelsen har i samarbejde med den daglige leder ansvaret for Solhjems økonomi og for den overordnede drift af Solhjem.

Bestyrelsens email er: bestyrelsen@solhjem-aarhus.dk

Medlemmer

Formand
Angelika Marning

Næstformand
Mie Wiklund

Medlemmer
Andreas Husted Nielsen
Ann Manggaard
Jannie True Hansen
Mathilde Mackowski
Emil Laust Kristoffersen

Leder
Martin Gitt
Souschef
Kirsten Lykkegaard
Medarbejderrepræsentant
Sidsel Birkedal
Økonomi/regnskab
Poul Fasdal

Suppleanter
Olga Goija
olgagoija@gmail.com
Forælder på Solsikken og i vuggestuen

Ann Manggaard
annmanggard@gmail.com
Forælder på Vildrosen

I møderne deltager i øvrigt
Leder
Martin
Souschef
Kirsten
Medarbejder repræsentant
Maria (pædagog på Smørblomsten)