Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling blandt Solhjems medlemmer.  Bestyrelsen har i samarbejde med den daglige leder ansvaret for Solhjems økonomi og for den overordnede drift af Solhjem.

Vedtægter for Solhjem

Medlemmer

Forperson
Angelika Marning
mail: angelika_marning@yahoo.dk
tlf. 61702071

Næstforperson

Medlemmer
Anne-Sofie
William
Gry
Sigrid

Mathilde (suppleant)

Leder
Tina Laurtsen

Medarbejderrepræsentant
Pernille Sandahl