Bestyrelsen

Bestyrelsen er valgt på den årlige generalforsamling blandt Solhjems medlemmer.  Bestyrelsen har i samarbejde med den daglige leder ansvaret for Solhjems økonomi og for den overordnede drift af Solhjem.

Vedtægter for Solhjem

Medlemmer

Forperson
Angelika Marning

Næstforperson
Tine Kotzé

Medlemmer
Kira
Anita
Anne-Sofie
Tine
Iben
Mathilde (suppleant)

Leder
Tina Laurtsen

Medarbejderrepræsentant
Pernille Sandahl