Videre til skole

Som i alle andre dagtilbud sender vi børnene videre til skole i det år, de fylder 6. I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med børnenes overgang mellem børnehave og skole.

Skoleparathed
I vores pædagogik lægger vi vægt på, at fundamentet for læring kommer på plads. Det betyder, at vi er optaget af barnets motoriske, sansemæssige og sociale udvikling. Vi opfatter disse områder som helt fundamentale for at barnet kan orientere sig og bevare fokus i den læringssituation, som det møder i skolen. Til dette fundament hører også barnets sproglige udvikling, som vi plejer med sang og leg gennem hele børnehavelivet.
Det er disse ting, vi arbejder med at styrke, og som vi vurderer på, når vi taler om, hvorvidt barnet er skoleparat, og derfor øver vi ikke skrive- og regnefærdigheder i børnehaven.

Alle børnehavegrupper i Solhjem er aldersintegrerede. Det er de, fordi vi ser det som en kvalitet, at børnene er sammen i et fællesskab på tværs af alder. De små kan efterligne og se op til de store, og de store får mulighed for at hjælpe de små på vej. På den måde får de ældste børn brugt det allerbedste i sig selv, samtidig med at de får deres egne færdigheder positivt bekræftet.

Førskolebørn i Solhjem
I det sidste børnehaveår bliver børnene altid en del af vores skovgruppe Anemonerne. Grupperne sammensættes på tværs af Solhjems børnegrupper, og på skift tager de med skovgruppen ’ud i verden’ hver formiddag. De bruger skoven, engen, stranden, havnen mm. til at udforske verden og sig selv og danne nye relationer med jævnaldrende børn. Det lille Anemonehus i kanten af Havreballeskoven fungerer som Anemonegruppens base og tilholdssted.

Skolevalg
I Solhjem går børn videre til mange forskellige skoler. Det kan være distriktsskoler i deres område eller forskellige friskoler.
Mange af Solhjems børnehavebørn går videre til Rudolf Steiner Skolen, som er vores nabo.

Skoleudsættelse
Som udgangspunkt går alle børn videre til skole i det år, de fylder 6 år. I særlige tilfælde kan der dog iværksættes en skoleudsættelse, hvis det vurderes, at det er til barnets fordel at få et ekstra år i børnehaven. Denne vurdering foretages af Solhjem, forældre og PPR i fællesskab.