Videre til skole

Som i alle andre dagtilbud sender vi børnene videre til skole i det år, de fylder 6. I det følgende kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med børnenes overgang mellem børnehave og skole.

Skoleparathed
I vores pædagogik lægger vi vægt på, at fundamentet for læring kommer på plads. Det betyder, at vi er optaget af barnets motoriske, sansemæssige og sociale udvikling. Vi opfatter disse områder som helt fundamentale for at barnet kan orientere sig og bevare fokus i den læringssituation, som det møder i skolen. Til dette fundament hører også barnets sproglige udvikling, som vi plejer med sang og leg gennem hele børnehavelivet.
Det er disse ting, vi arbejder med at styrke, og som vi vurderer på, når vi taler om, hvorvidt barnet er skoleparat, og derfor øver vi ikke skrive- og regnefærdigheder i børnehaven.

Alle børnehavegrupper i Solhjem er aldersintegrerede. Det er de, fordi vi ser det som en kvalitet, at børnene er sammen i et fællesskab på tværs af alder. De små kan efterligne og se op til de store, og de store får mulighed for at hjælpe de små på vej. På den måde får de ældste børn brugt det allerbedste i sig selv, samtidig med at de får deres egne færdigheder positivt bekræftet.

Solhjems skovgruppe
De ældste børn i Solhjem bliver altid en del af skovgruppen Anemonerne. Her tager de i 3-ugers skift med skovgruppen ’ud i verden’ hver dag kl. 9 – 14. De bruger skoven, engen, stranden, havnen mm. til at udforske verden og udfordre sig selv. På denne måde fungerer Solhjems skovgruppe skoleforberedende.

Skolevalg
Mange af Solhjems børnehavebørn går videre på Rudolf Steiner Skolen, som ligger ved siden af børnehaven. Andre går videre til distriktsskoler i deres område eller til andre friskoler.

Skoleudsættelse
Som udgangspunkt går alle børn videre til skole i det år, de fylder 6 år. I særlige tilfælde kan der dog iværksættes en skoleudsættelse, hvis det vurderes, at det er til barnets fordel at få et ekstra år i børnehaven. Denne vurdering foretages af Solhjem, forældre og PPR i fællesskab.