Praktisk info

Mødetid og hentetid
Børnene møder dagligt mellem kl. 6.30 og 9.00. Mellem 6.30 – 7.30 afleveres børnehavebørn i vuggestuen, og kl. 7.30 åbner børnehavehuset. Vores integrerede gruppe Vildrosen er også åben fra kl. 6.30.
Hvis man ønsker at aflevere senere end kl. 9.00, aftales det på stuen. Af hensyn til samlingsstunden beder vi om, at man ikke afleverer børn i tidsrummet 9.00-9.30.
Børnene kan hentes fra kl. 12.30 – 17.00 (mandag og fredag kl. 16.30).

Vi beder om, at I ikke taler i mobiltelefon, når I afleverer og henter jeres børn. Det er generende både for børnene og de voksne, og der er brug for nærhed i de situationer.

Fremmøde

Når barnet afleveres om morgenen, skriver forældrene en besked om, hvem der henter barnet og ca. tidspunkt for afhentning.
Hvis barnet holder fri eller er sygt, vil vi gerne at I ringer eller sender os en sms inden kl. 9, så vi ved det inden vi holder vores morgensamling. En tommelfingerregel ved børns sygdomme er, at de skal være feberfri mindst 1 dag, inden de kommer i institution igen.
Vi følger i øvrigt Sundhedsstyrelsens retningslinier på området.

Flytning
Samtidig med at I melder flytning til offentlige myndigheder, bedes I også melde flytning til Solhjems kontor. Kontaktinformationer, ny mailadresse, nyt telefonnummer etc. oplyses ligeledes til kontoret.

Skiftetøj og udstyr
For at børnene trives og føler sig godt tilpas både indenfor og udenfor, er det vigtigt at de er godt klædt på. Hav derfor altid rigeligt med skiftetøj liggende her. I garderoben har barnet en kurv til ekstra tøj og hjemmesko; vuggestuebørnene har desuden en kurv på badeværelset til skiftetøj i puslesituationer. Tjek jævnligt, at kurvene indeholder det, de skal.
Husk at mærke alt barnets tøj med navn. Det er vigtigt, også for jeres skyld. Huer og jakker må ikke være med bindesnor af hensyn til sikkerhed på legepladsen.
Garderoben er forældrenes ansvarsområde. Hver dag, når I henter jeres børn, bedes I sørge for at tøj og fodtøj er i orden, og at der er ryddet op omkring barnets plads. Tak for det.

Daglig kommunikation
Vær opmærksom på opslag, som bliver sat op. Hold øje med opslagstavlen og med meddelelser lagt ved barnets plads. De fleste meddelelser bliver fremsendt på mail.

Legetøj

Legetøjet i Solhjem er en del af vores pædagogik, og det er udvalgt med omtanke for den enkelte børnegruppe og for aldersgruppens behov.
Vi beder jer om ikke at medbringe legetøj hjemmefra i Solhjem. Dog må man gerne have en ting med til at sove med, hvis barnet er vant til det hjemmefra.