Om Solhjem

Solhjem er et privat dagtilbud, som drives med tilskud fra Aarhus Kommune efter dagtilbudslovens §19 stk.4, samt §20. Alle forældre er medlemmer af den selvejende institution, som på den årlige generalforsamling vælger Solhjems bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Solhjems drift.

Vi er normeret til samlet 148 børn – 110 børnehavebørn og 38 vuggestuebørn. Om sommeren, hvor vi har flest børn, kommer vi op i nærheden af det antal. I hovedhuset Strandvejen 96 har vi vores børnehavehus med 3 børnehavegrupper. I en tilbygning bag hovedhuset holder vores 2 vuggestuegrupper til, og i nabobygningen, Strandvejen 98, bor vores fuldintegrerede gruppe Vildrosen. Vores ældste børnehavebørn er på skift en del af skovgruppen Anemonerne, som holder til i den nærliggende skov.
Midt i september 2023 åbnede vi vores skovbørnehave Giberhytten. Børn, der går her, mødes hver dag i børnehavehuset og kører ud til Giberhytten i bus.

Vi er ca. 35 fastansatte medarbejdere i Solhjem samt vikarer på timebasis. Vi er organiseret med daglig ledelse samt afdelingsledelse i de enkelte huse.

I Solhjem har vi drevet steinerpædagogik siden 1975, i begyndelsen som børnehave og siden 2012 med både vuggestue og skovgruppe. I 2016 kom vores integrerede afdeling Vildrosen til. Vi optager børn i alderen 1 – 6 år. Du kan læse mere om proceduren for indmeldelse i Solhjem her.

Vi er nabo til Rudolf Steiner Skolen i Aarhus, som vi har et tæt samarbejde med. Rudolf Steiner Skolen er en friskole med tilhørende HF. Du kan læse mere om Rudolf Steiner Skolen her.