Om Solhjem

Solhjem er et privat dagtilbud, som drives med tilskud fra Aarhus Kommune efter dagtilbudslovens §19 stk.4, samt §20. Alle forældre er medlemmer af Børnehaveforeningen, som på den årlige generalforsamling vælger Solhjems bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Solhjems drift.

I januar 2023 er der i alt 134 børn i Solhjem. Vi er normeret til samlet 148 børn – 110 børnehavebørn og 38 vuggestuebørn. Om sommeren, hvor vi har flest børn, kommer vi op i nærheden af det antal. I hovedhuset Strandvejen 96, har vi 3 børnehavegrupper. I en tilbygning bag hovedhuset holder vores 2 vuggestuegrupper til, og i nabobygningen, Strandvejen 98, bor vores integrerede gruppe Vildrosen. Vores ældste børnehavebørn udgør på skift skovgruppen Anemonerne, som holder til i den nærliggende skov.
Midt i september 2023 åbnede vi vores skovbørnehave Giberhytten. Børn der går her, har mødested på Strandvejen 96 og kører dagligt ud til Giberhytten i bus.

Vi er ca. 35 fastansatte medarbejdere i Solhjem samt vikarer på timebasis. Vi er organiseret med daglig ledelse samt afdelingsledelse i de enkelte huse.

I Solhjem har vi drevet Rudolf Steiner børnehave siden 1975 og siden 2012 både vuggestue og skovgruppe og senere også en integreret afdeling i nr. 98. Vi optager børn i alderen 1 – 6 år. Du kan læse mere om proceduren for indmeldelse i Solhjem her.

Vi er nabo til Rudolf Steiner Skolen i Aarhus, som vi har et tæt samarbejde med. Rudolf Steiner Skolen er en friskole med ca. 420 elever fordelt fra børnehaveklasse til 12. klasse. Du kan læse mere om Rudolf Steiner Skolen her.