Om Solhjem

Solhjem er et privat dagtilbud, som drives med tilskud fra Aarhus Kommune efter dagtilbudslovens §19 stk.4, samt §20. Alle forældre er medlemmer af Børnehaveforeningen, som på den årlige generalforsamling vælger Solhjems bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Solhjems drift.

I november 2017 har i alt 130 børn deres daglige færden i Solhjem. I hovedhuset, Strandvejen 96, har vi 4 børnehavegrupper. I en tilbygning bag hovedhuset holder vores 2 vuggestuegrupper til, og i nabobygningen, Strandvejen 98, bor vores integrerede gruppe Vildrosen. Vores ældste børnehavebørn udgør på skift skovgruppen Anemonerne, som holder til i den nærliggende skov.

Vi er 35 fastansatte medarbejdere i Solhjem samt tilknyttede rengøringsfolk og vikarer på timebasis. Vi er organiseret med daglig ledelse samt afdelingsledelse i de enkelte huse.

I Solhjem har vi drevet Rudolf Steiner børnehave siden 1975 og siden 2012 både vuggestue og børnehave. Vi optager børn i alderen 1 – 6 år. Du kan læse mere om proceduren for indmeldelse i Solhjem her.

Vi er nabo til Rudolf Steiner Skolen i Aarhus, som vi har et tæt samarbejde med. Rudolf Steiner Skolen er en friskole med ca. 420 elever fordelt fra børnehaveklasse til 12. klasse. Du kan læse mere om Rudolf Steiner Skolen her.