Samarbejdspartnere

I Solhjem har vi en bred kontaktflade med forskellige myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner. Herunder kan du læse mere om nogle af vores væsentlige berøringsflader.

Aarhus Kommune
Vores fyldigste samarbejdspartner er Aarhus Kommune, som både yder driftsmidler og fører tilsyn med Solhjems virke. Aarhus Kommune servicerer desuden Solhjem i forskellige tværfaglige samarbejder som Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedsplejerske, fysioterapeut m.fl.

Etableringen af vores skovgruppe, Anemonerne, i 2012 har udvidet vores kontaktflade med Aarhus Kommune. Der er bl.a. lavet aftale om brug af det lille skovhus (Anemonehuset) og der samarbejdes med skovfogeden i området.

Vi samarbejder desuden med flere andre kommuner, hvorfra vi har børn indskrevet.

Marselisborg Lystbådehavn
I forbindelse med skovgruppens færden i området er der skabt et samarbejde med Marselisborg Lystbådehavn omkring børnenes besøg på havnen. 

Strandvejens Bådelaug
Vi har i flere år haft vores egen bådplads lige på den anden side af Solhjem. Her ligger vores norske jolle, og vi har en aflåst kasse med en masse gode sager til dage på stranden. Her snakker vi også altid med de andre venlige bådfolk.

FDF spejderne – Giberhytten
Siden september 2023 har vi lejet Giberhytten ved Fulden til vores skovbørnehave. Det har betydet et nyt givende samarbejde med FDF-spejderne, som ejer hytten. Giberhytten er et fantastisk sted, som også kan lejes af private i weekenderne.

Rudolf Steiner Skolen i Aarhus
Vi har et tæt samarbejde med vores nabo Rudolf Steiner skolen. Du kan læse mere om Rudolf Steiner Skolen her.

Steiner Dagtilbud
Vi er en del af en landsdækkende sammenslutning af steiner dagtilbud. I dette regi holdes der bl.a. kurser og stævner, og det fungerer samtidigt som et nationalt interessefællesskab ift. faglige og fagpolitiske spørgsmål. Vi deltager aktivt i netværket for Steiner Dagtilbud i Jylland.

Hertha Bofællesskab og Værksteder
Hver uge får vi brød fra Herthas beskyttede værksted. Du kan læse mere om Hertha her.

Pædagoguddannelsen i Aarhus
I Solhjem har vi en fast aftale som praktik-institution for VIA Pædagoguddannelsen Aarhus. Aftalen betyder, at vi løbende stiller 2 pladser til rådighed for studerende i lønnet praktik.
Derudover skaber vi også plads til studerende i deres første ulønnede praktik.