Samarbejdspartnere

I Solhjem har vi en bred kontaktflade med forskellige myndigheder, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner. Herunder kan du læse mere om nogle af vores væsentlige berøringsflader.

Aarhus Kommune
Vores fyldigste samarbejdspartner er Aarhus Kommune, som både yder driftsmidler og fører tilsyn med Solhjems virke. Aarhus Kommune servicerer desuden Solhjem i forskellige tværfaglige samarbejder som Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), sundhedsplejerske, fysioterapeut m.fl.
Vi er en del af Aarhus Kommunes netværk for private institutioner, hvor der bl.a. afholdes tema-arrangementer og halvårlige ledermøder.

Etableringen af vores skovgruppe, Anemonerne, har udvidet vores kontaktflade med Aarhus Kommune. Der er bl.a. lavet aftale om brug af det lille skovhus (Anemonehuset), der samarbejdes med skovfogeden i området samt med Friluftsrådet omkring formidling af vores pædagogiske arbejde med børn og natur.

Vi samarbejder desuden med flere andre kommuner, hvorfra vi har børn indskrevet.

Marselisborg Lystbådehavn
I forbindelse med skovgruppens færden i området er der skabt et samarbejde med Marselisborg Lystbådehavn omkring børnenes besøg på havnen. 

Lokalcenter Dalgas og Det Grønlandske Hus
Vi arbejder på at udvikle samarbejdet med det lokale ældrecenter. Det er vores ønske på denne måde at skabe kontakt mellem børnene fra skovgruppen og ældre til gensidig glæde og udbytte. Samarbejdet forventes at starte medio september 2017.
Som noget nyt er vi også med i Naboskabet Dalgas som er et samarbejde mellem Lokalcenter Dalgas, Rudolf Steiner skolen, Det Grønlandske Hus og Solhjem.  Et samarbejde på tværs af kulturer og generationer i nærområdet.

Rudolf Steiner Skolen i Aarhus
Vi har et tæt samarbejde med vores nabo Rudolf Steiner skolen. Læs mere om dette samarbejde på siden Sammenhængende børneliv.
Du kan læse mere om Rudolf Steiner Skolen her.

Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud
Vi er en del af en landsdækkende sammenslutning af dagtilbud, der arbejder med Steinerpædagogik. I dette regi holdes der bl.a. kurser og stævner, og det fungerer samtidigt som et nationalt interessefællesskab ift. faglige og fagpolitiske spørgsmål. Vi deltager aktivt i netværket for Rudolf Steiner Dagtilbud i Jylland.

Hertha Bofællesskab og Værksteder
Hver uge får vi brød fra Herthas beskyttede værksted. Og hvert år ved høsttid tager alle børnehavebørn på høsttur til Herthas landbrug, hvor der både kan høstes korn, malkes køer og meget mere.
Du kan læse mere om Hertha her.

Pædagoguddannelsen i Aarhus
I Solhjem har vi en fast aftale som praktik-institution for VIA Pædagoguddannelsen Aarhus. Aftalen betyder, at vi løbende stiller 3 pladser til rådighed for studerende i lønnet praktik.
Derudover skaber vi også plads til studerende i deres første ulønnede praktik.