Årstidsfester – årets gang

I Solhjem følger vi årstiderne tæt og lever med i naturens kredsløb. For vores vuggestuebørn holder vi det småt og markerer årets gang med enkle stemninger afstemt efter deres alder. I børnehavegrupperne holder vi årstidsfester, som er en vigtig del af det pædagogiske arbejde. Her fejrer vi mærkedage i årets løb, og som perler på en snor går festerne gennem året og kalder forventningerne og genkendelsens glæde frem i børnene.
I begyndelsen af september fejres høstfesten. Årets første større arrangement er den dag, hvor vi tager ud til bondegården. Vi møder dyrene, og med bonden høster vi lidt korn med le. Kornet tager vi med hjem og tærsker og kværner. Af melet bager vi brød, og af mælkens fløde laver vi smør.
I slutningen af september fejrer vi Skt. Mikaelsfesten. Her er vi riddere, der med ædelmod går til kamp mod dragen.
I november bringer børnene deres forældre med til lanternefest i skoven. Der møder vi ”Morten”, som bringer sol-, måne- og stjernekager.
Ved advent tænder vi lys i adventsspiralen, som er lagt ud på gulvet med gran, og vi oplever inderligheden ved at gå i den, mens der spilles levende julemusik. Op til jul synger og spiller vi historien om det lille Jesusbarns fødsel i stalden julenat.
I februar brydes de lange mørke dage, og vi holder fastelavnsfest med eventyrtema.
Påsken fejres med hovedvægten lagt på fejringen af opstandelsen i naturen. Vi laver påskeharer, og børnene sår hvedekorn og oplever hveden spire og gro. Det grønnes i naturen, og blomsterne stråler om kap med solen. Haren og ægget er fra gammel tid symboler på frugtbarhed og er centrale i vores påskefejring.
Efter pinsefesten, som hos os er luftens og lysets fest, afsluttes året med sommerfesten med sang og leg under åben himmel.
Således markeres årets skiftende stemninger.