Pinsen

Baggrunden for Pinsefesten finder vi i fortællingen om Helligånden, der på denne dag stiger ned og fylder apostlene; ” – og der viste sig for dem tunger af ild, der fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Og de blev fyldte af den Helligånd, og de begyndte at tale i andre tungemål, efter hvad ånden havde dem at udsige” – som der står i Bibelen. Endvidere beskrives det, hvordan de mennesker, der kom og lyttede til apostlene, på deres eget hjemlands sprog hørte, at de talte om den åndelige verden. Så det vi fejrer til Pinse, er kort sagt, at Helligånden sænker sig ned i mennesket og vækker dets højere jeg til live.
Dette kan umiddelbart virke som en lidt svær og uhåndgribelig tanke at lægge som grundlag for en fest i børnehaven. Vi lægger vægt på ikke at forklare eller intellektualisere baggrunden for festen, men bestræber os på at lade den leve og påvirke børnene gennem symboler og stemninger. Der er mange måder at fejre pinsefesten på – og vi har i Solhjem også lidt forskellige fester på de forskellige stuer – men med nogle af de samme grundelementer. I det følgende vil vi prøve at give én beskrivelse af de forskellige elementer, der kan være i festen.

Op til festen forbereder vi os ved at lave pinsefugle. Nogle klipper og tegner dem – nogle filter dem – og nogle laver dem måske af kogler og fjer. Pinsefuglen henviser til den hvide due, som symboliserer Helligånden. Fuglene bringer budskabet fra det åndelige ned på jorden. Så i tiden op til pinsen synger vi sange om fuglene og hører eventyr, hvor fuglene er med. Nogle tager pinsefuglene med ud at flyve til festen – og andre lader dem stå til pynt, – og hjembringelse.

Formidlingen af det åndelige finder vi også i folkeeventyret – så nogle har til pinsefesten gjort ekstra meget ud af eventyret og lader det fylde som en stor del af festen.
Ilden – der henviser til de tunger af ild, der sætter sig på apostlene, er også en del af festen. Mange vælger at fylde et stort fad med vand og lægge blomster i vandet. Derefter lægger børnene et ad gangen et fyrfadslys i vandet, så det til sidst er et lille hav med flammer. Dette er en meget intens og højtidelig seance, hvor der evt. synges til.
For nogle har blomster stor symbolsk betydning til festen. Blomsterne, der i denne tid åbner sig for solens stråler, kan ses som symbol på menneskets indre, der åbner sig for det åndelige budskab. Derfor har børnene en lille buket blomster med til festen, og en efter en giver de buketten til et andet barn, til alle børn, både har givet og modtaget en buket.
Pinsefesten er en meget højtidelig og intens fest, der gør stort indtryk på de fleste børn og voksne. Den sluttes ofte af med en tur ud i naturen – med eller uden pinsefugle, hvor vi fejrer foråret og solen og blomsterne og spiser madpakker og ånder ud!