Børnehaven

I Solhjems hovedhus holder vores 3 børnehavegrupper til. Vi har 2 grupper i stueetagen Margueritten og Mælkebøtten, hvor også Solhjems kontor findes, og 1 gruppe på 1. sal Kornblomsten. Bag huset har vi en dejlig fælles have, hvor børnene fra alle 3 grupper mødes og leger.
Hver børnehavegruppe skaber sin egen rytme og form i dagligdagen og samarbejder også på tværs af grupperne.

Dagen i børnehaven
Når børnene møder om morgenen, er der fri leg på stuen og syslerier ved bordene. Vi vægter morgenstemningen højt, da den giver afsæt til resten af dagen, og vi opfordrer til at børn og forældre følges ind på stuen og siger godmorgen.
Personalet er som regel allerede i gang med madlavning og forberedelser til dagen, men har altid tid til at tage imod det enkelte barn, så det føler sig set og velkomment. Vi hilser på børn og forældre ved at give hånd, hvilket kan ære anderledes end andre steder. Dette gør vi ud fra den overbevisning, at vi derigennem møder hinanden bedst. Mange børn skal vænne sig til den form, og ingen børn skal tvinges, men mødes i deres eget tempo.
Lidt før kl. 9.00 standser legen, og der ryddes op. Derefter samles vi i rundkreds til morgensamling. Vi leger fingerlege og sanglege, siger rim og remser og synger årstidens sange. Vi synger den samme morgensang hver morgen, hvor hvert barn nævnes. Vi synger også navnene på de børn, som ikke er kommet denne dag; det gør de fraværende børn nærværende i fællesskabet.

Morgensamlingen har flere pædagogiske og sociale funktioner.
Her mødes vi og bekræftes i, at denne gruppe er vores ”base”; her hører vi til. Derudover er morgensamlingen en oplagt mulighed for de voksne til at ”mærke” børnegruppen og opdage de enkelte børns trivsel og behov netop denne dag.
Morgensamlingen er en del af den faste struktur, som vi bestræber os på at have, så børnene kan få ro til at fordybe sig i det vi laver, i stedet for at bruge energi på hele tiden at prøve at finde ud af, hvad vi skal nu.
I morgensamlingen stimulerer vi sprogudviklingen gennem sangene og ved brug af rim og remser, som er en leg med ord og lyde. Fingerlegene har den funktion, at de – udover at være sjove – også stimulerer finmotorikken, som på sigt har stor betydning for den kognitive udvikling.
Samlingen har yderligere den sociale funktion, at børnene lærer at række hånden op, hvis de gerne vil sige noget, så vi ikke taler i munden på hinanden. De lærer at lytte til hinandens ideer og historier, og de lærer at vente på tur.
Ca. kl. 9.30 går vi ud i haven og leger. Det er også her i formiddagstimerne, at forskellige pædagogiske aktiviteter veksler i løbet af ugen. Én dag er vores male-dag, en anden bager vi, én tredje går vi tur, en fjerde har vi eurytmi osv. Hver enkelt stue har sin ugeplan, som gentages hver uge.
Kl. 11.30 er det tid til middagsmad og eventyr. Børnene har ofte været en del af forberedelserne til måltidet, og vi indleder det med at tænde stearinlys og synge et lille bordvers. Før eller efter måltidet fortælles dagens eventyr.
Herefter går vi igen ud i haven og leger. Sovebørn bliver puttet på stuerne.
Om eftermiddagen ved 14.00 tiden samles børnene til et lille eftermiddagsmåltid bestående af hjemmebagte boller og frugt.
Efter eftermiddagsmaden er der leg udenfor eller inde på stuen, hvor der også er småsyslerier ved bordene. Ved 15.30 tiden ryddes og lukkes stuerne af, og kl 16.00 samles vi i stueetagen, hvor dagen afsluttes.