Sanser

Barnet erfarer gennem sin krop og sine sanseoplevelser. Kvaliteten i disse oplevelser har derfor stor betydning for barnets udvikling. Vi lægger vægt på at give børnene en bred vifte af kvalitetsrige sanseoplevelser gennem sang og leg, kropslige udfordringer, duft, smag og billedskabende fortællinger.

Naturen
Alle sanser vækkes, når barnet oplever naturens elementer i de forskellige årstider. Kroppen udfordres på de snedækkede bakker, der skal bestiges, eller på den grønne eng, hvor man bliver helt væk fra hinanden i det høje græs. Vandpytte-plask med gummistøvler får glæden til at boble indeni, og en stille undren vækkes, mens man kigger på den lille bi, der summer rundt om havens blomster. Naturen er vores fornemste læremester i livet. Den lærer os at være nysgerrige overfor verden, og vi kan gå lige ud i den og suge det hele til os.

Naturmaterialer og økologi
Vi lægger meget vægt på kvaliteten i vores fødevarer og i alle vores materialer. Både i vores indretning og i vores valg af legetøj vælger vi naturmaterialer, som er behagelige at røre ved og lade sig omgive af. Med vores legetøj ønsker vi desuden at vække børnenes fantasi og billedskabende evner ved at tilbyde dem uforarbejdede eller kun delvist forarbejdede materialer at lege med, som gennem børnenes fantasi kan formes til mange forskellige ting i legen.

I vores madlavning og rengøring anvender vi udelukkende økologiske eller biodynamiske produkter. Vi lægger vægt på at inddrage børnene i tilberedning af maden, så de får mulighed for at røre, se og dufte de fødevarer, som de senere spiser.